Gratis koffie
Naar aanleiding van de, door ‘Supergoed’ gestarte, actie ‘Kunstenaar geeft één miljoen’ heeft de gemeente Zwijndrecht gevraagd ontwerpen te maken voor twee rotondes.
Voor de kleinste van de twee, die echter wel gezien kan worden als 'de' toegangspoort tot Zwijndrecht, had de gemeente een kunstwerk in gedachte met een welkom karakter.
Het idee is om de bezoekers van Zwijndrecht een gratis kopje koffie aan te bieden.
Zie ook: Formula One Show Off