wapla2.jpg
Scharrelwasplaats
In opdracht van Beyond Leidsche Rijn/SKOR
Het belangrijkste 'probleem' dat ik, als gebruiker, ondervind bij bestaande autowasplaatsen is de hokkerigheid en het "op-één-rijtje-ontwerp". De associatie met legbatterijkippen die ik hierbij krijg, staat in schril contrast met de auto als expressiemiddel of de auto als symbool van "individualiteit" en vrijheid.
Zo kwam ik op het woord "scharrelwasplaats" en kreeg er direct een duidelijk beeld bij: een houten schuur met watervaste vloer en een heleboel tuinslangen.

Mijn uiteindelijke voorstel is ontstaan vanuit het romantische beeld van het bovenstaande uitgangspunt, aangevuld met de eisen die bij hedendaagse autowasplaatsen gelden. Deze twee kanten (oud/nieuw, knus/technisch) versterken elkaar en maken het terrein tot een bijzondere plek.

Scharrelwasplaats (>dutch)